Vores strategi

LAG Fjordlandet 2023-2027

“Første stop Fjordlandet – det store i det små”

Fjordlandet byder på et helt unikt landskab på Sjælland. De to største fjorde præger historien, kulturen og landskabet og bringer stor glæde og stolthed til alle, som bor her. Fjordlandet er et område med mulighed for udveksling med Danmarks metropol. København ligger meget tæt på Fjordlandet, og du kan både nå frem med S-tog, tog, bus, på gåben, på cykel og i bil. Fjordlandet er måske det område, som ligger tættest på København, som endnu ikke har haft en rivende påvirkning heraf. Både pga. fingerplan, men måske også fordi Fjordlandet har sin egenart og er landligt. Den position er fantastisk for den tid og de udfordringer, som verden byder os. Fjordlandet har en unik mulighed for en udvikling, som ikke bare følger fortidens industritanker om store erhvervsanlæg, kæmpe arbejdspladser, gigantiske turistmagneter, store anlægsprojekter. LAG Fjordlandet ser en gylden mulighed for at honorere meget af det, som det moderne menneske efterstræber: Ro, nærhed til natur, meningsfyldte og overskuelige fællesskaber, medskabelse, og nye arbejdskoncepter.

Vi vil tiltrække liv både i kraft af bosætning, udvikling af mindre lokale arbejdspladser og ikke mindst fællesskaber, hvor både fastboende og Fjordlandets gæster, kan møde hinanden på nye måder.

Der er et kæmpepotentiale i Fjordlandet som stedet, hvor samspillet lokalt og med vores tætte metropol, København, sætter nye standarder for det gode bæredygtige liv – hvor endda fritid og arbejde – bosted og arbejdssted – ven og gæst, flyder sammen til helt nye liv og begreber, som vi end ikke kender navne på endnu.

I LAG Fjordlandets bestyrelse er vi i dialog med borgere og politikere nået frem til at Fjordlandet har følgende fortrin:

  • Naturværdier – Fjordlandet har en lang og meget tilgængelig fjordstrækning, skov, bakket fjordland, landskabelige historiske vingesus. Alle med mulighed for at finde ro, mening og balance.
  • Stort uudnyttet potentiale for bosætning og udvikling af erhverv – Vi er geografisk meget tæt på København, og er måske det sted tættest på København, som stadig kan tilbyde boliger og erhvervsudvikling på nye måder til en overkommelig pris. Samtidig har vi meget aktive og engagerede borgere, som skaber kultur, erhverv, nye løsninger og som ser muligheder.
  • Umiddelbar nærhed til DKs metropol, København – Der er gæster, som gerne vil ud og være nære og rolige i deres fritid og så er der dem, som søger nye lokale fællesskaber, som bo- leve- og fritidssteder.

LAG Fjordlandets strategi 2023-2027 – Her vil vi gerne se nye spændende måder at udvikle Fjordlandet på:

Turisme og oplevelsesøkonomi – hvordan kan vi støtte videreudvikling og skabe oplevelser, kulturtilbud, natur – og outdooroplevelser, læring og samvær med de ressourcer, som vi har? Og som er anderledes end det, som andre regioner binder an med. Fjordlandets kendetegn er små, lokale og egenartede, hvordan kan vi sætte alle vores små perler på en snor og gøre det små til det store?

Håndværk, produktion og forædling – Fjordlandet er stadig et landbrugsland, som har et potentiale til at forædle mad til lokal glæde og til alle spisende i København, hvad enten de kommer på besøg eller spiser hjemme. Der er potentiale for yderligere udvikling af små produktionserhverv, såsom forædling og håndværk, naturformidling på og i fjordene, brobygning mellem børn og unge, skovrejsning etc. samt støtte en selvstændighedskultur i landdistriktet hvor transporten til arbejdspladsen er minimal hvis ikke den foregår på hjemmeadressen eller i lokale fællesskaber og partnerskaber.

Resursesamarbejder – En del af fremtiden handler om at få mere ud af færre resurser eller eksisterende resurser. I Fjordlandet er der fx bygningsmasse, som engang var landbrugsbygninger og som nu står og venter på nyt liv. Måske vi kan dele faciliteter, salgskanaler, logistikmuligheder, hvad enten vi laver fritidstilbud, turismeinvolvering, kulturglæder eller erhvervsudvikling – og måske endda på tværs af sektorer – måske på tværs af det frivillige og det lønnede, på tværs af gæst og fastboende.

Lokale bæredygtige fællesskaber – fremtidens robuste lokalsamfund har stærke bæredygtige bundlinjer sociale, miljømæssige og økonomiske. Der er ingen tvivl om at det globale resursepres, sætter os i stand til at skabe hidtil usete organiseringer, som skaber det gode liv både for bofaste som gæster i Fjordlandet.

Derfor vil LAG Fjordlandets bestyrelse i denne LAG strategis periode vægte projekter med følgende temaer højt:

  • Projekter, som tiltrækker og udvikler små virksomheder og micro virksomheder – hvor fokus er natur, miljø, social bæredygtighed, oplevelsesøkonomi, fødevareforædling og flere arbejdspladser i landdistriktet i andre erhverv.
  • Projekter, som skaber levende landsbyer – hvor fokus er arbejdspladser tæt på boform, mindre pendling/trafik, co-working spaces, turismerelateret, vedligeholdelse af eksisterende og udvikling af nye logistikformer, nye fællesskaber, der løser bæredygtighedsudfordringer
  • Projekter, som skaber adgang til naturen på naturens præmisser – hvor fokus er at udvikle/beskytte natur ved at udvikle nye overnatninger, spise- forsamlings- og formidlingssteder, oversigter og guides, seværdigheder, gårdbutikker, små turismerelaterede erhverv og vandrestier.

Hvis du vil læse den lange version af ovenstående med mulighed for begrundelser og tanker og baggrund, så Download pdf, der er linket til i højre side, og læs mere om strategien for Lag Fjordlandet.
Strategien er under godkendelse hos Bolig og Planstyrelsen, men vil snart komme her på hjemmesiden i en mere beskrivende form.

Udviklingsstrategi

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vores udviklingsstrategi.

Læs Udviklingsstrategien