LAG FJORDLANDET

Din Lokale Aktionsgruppe i Lejre og Frederikssund

Nyheder

LAG Fjordlandet afholder ordinær generalforsamling 25. april 2024 kl. 19.00-21.00, på Kursuscenter Ådalen, Kyndeløse Strandvej 22, Kirke Hyllinge. Forudgående tilmelding ikke nødvendig. Dagsorden og relevante bilag bliver tilgængelige primo april måned her på siden.

Bestyrelsen inviterer samtidig medlemmerne på sandwich og dialogmøde kl. 18.00-19.00 samme dag. Af hensyn til bestilling af mad, er tilmelding på info@lag-fjordlandet.dk, senest 17. april.

Se eller download dagsorden (pdf)

Kontakt din LAG-koordinator

Få hjælp og vejledning til din ansøgning hos din lokale LAG-koordinator Charlotte Schwartzlose

T: 311 788 20
E: cns@lag-fjordlandet.dk

Kontortid: Mandage og fredage kl. 8.00-16.00.
Besøg hos projektholdere: Tirsdage og torsdage

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist:
15. maj 2024, kl. 12.00. Vi er allerede i gang med at samle gode projekter op til næste ansøgningsrunde. Kontakt din koordinator for at drøfte projektet og for at sikre, at både ansøgning og bilagsmateriale er fyldestgørende. Der uddeles mellem 50-400  t.kr. pr. projekt, dog dækker LAG maks. 50% af projektsummen.

Yderligere ansøgningsrunder i 2024: 15. august 2024.

LAG Fjordlandet

En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU´s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG´er i hele EU. LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk – og årligt uddeler vi økonomisk støtte på 2.mill kr. til projekter, som opfylder vores krav om udvikling af landdistrikterne.

EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter