Vi støtter projekter, der skaber liv og vækst i lokalsamfundet

Her vil du blive inspireret af andre projekter som er støttet af LAG Fjordlandet.

Lindegården Aps:
Puchtours

Puchtours tilbyder guidede ture og individuel udlejning til turister, på de ikoniske Puch Maxi’er. Puchtours søgte om midler til at udvide forretningen med flere Puch Maxi’er, for at følge med efterspørgslen, og understøtter LAG Fjordlandets ønske om at støtte små nystartede virksomheder og at fremme turismen generelt i Fjordlandet. Puchtours har modtaget 86 t.kr. i støtte i 2023.

Lyndby By- og Bådelaug:
Sauna til vinterbadere

Lyndby By- og Bådelaug har en aktiv klub af vinterbadere. Gruppen vokser for hvert år, og behov for en sauna er opstået som følge af de mange lokale, der er med i foreningen. Lyndby By- og Bådelaug har fået tilsagn om støtte til en sauna, som placeres på sin egen platform, der bliver fortøjeret i havnen. Foreningen har modtaget 100 t.kr. i støtte i 2023.

Venslev Høker:
Udvidelse af Venslev Kulturhus

Venslev Høker er et samlingssted for byen, med sin lille købmandshandel og kaffestue. Foreningen Venslev Kulturhus ønsker at udvide med et nyt, flot indgangsparti samt nye handicapvenlige toiletkerner, således at Venslev Kulturhus skabe adgang til et lille museum med cafe, hvor både lokale og turister kan komme og lære om landhandlen i  Venslev igennem 3 generationer. Foreningen Venslev Kulturhus har modtaget 340 t.kr. i 2023.

Osted Kulturhus: Renovering af den store sal

Osted Kulturhus lægger lokaler til et rigt forenings- og forsamlingsliv i byen. Det store lokale er imidlertid dårligt indrettet, og ved en simpelt flytning af et par vægge, kan lokalet gøres anvendeligt for mange flere arrangementer. Osted Kulturhus har søgt og modtaget 150 t.kr. til renovering af den store sal i 2023.

REWORK (tidl. Outdoor Service):
Etablering af socialøkonomisk systue

REWORK er en nyetableret, socialøkonomisk systue, hvor sårbare personer (fleksjobbere, udlændige mm) kan få et job på nedsat tid, og samtidig en praktisk uddannelse i syning. REWORK reparerer, forbedrer og omformer beklædningsgenstande, så de får nyt liv. Til etablering af virksomheden søgte REWORK om tilskud til indkøb af en række special-symaskiner, og REWORK fik 346 t.kr. i støtte i 2023.

Jordkontakt:
Kapacitetsudvidelse til maskinel produktion

Jordkontakt er en rådgivningsvirksomhed, der har udviklet en særlig økologisk og regenerativ kompost, der vil forbedre jorden, og sikre en sundere og mere bæredygtig fremtid for alle, der arbejder med jorden. Jordkontakt kalder sin kompost for en “biologisk førtehjælp” og laves i dag med håndkraft. For at skalere produktionen er der søgt tilskud til maskinel opgradering. Jordkontakt har modtaget 142 t.kr. af LAG i 2023.

 

Brænderiet  Gedelille:
Maskinel opgradering af produktionen

Brænderiet Gedelille har i en periode lavet “håndholdt” dansk brændevin med smag fra lokale, økologiske bær og frugter. For at sikre virksomheden ønskes at automatisere nogle af processerne, skalere produktionen og dermed i sidste ende sikre arbejdspladser i brænderiet. Brænderiet Gedelille er bevilliget 346 t.kr. i LAG støtte i 2023.

Æbleland:
Egenproduktion af æblebrus

Æbleland har udviklet en mousserende, alkoholfri æbledrik, som er baseret på lokale, økologiske æbler. For at skalere virksomheden har man investeret i egen æbleplantage, og har søgt midler til maskinel produktionsudstyr, som kan sikre større lokal produktion og lokale arbejdspladser. Æbleland søgte og fik tildelt 400  t.kr. i LAG støtte i 2023.

Hegnsholdt:
Etablering af foreningsfællesskab

Hegnsholdt i Allerslev ved Lejre har en bygning, som man ønsker at omdanne til et fælleslokale for foreninger og lokale forsamlinger. Bygningen skal renoveres og indeholde både køkken og caféfaciliteter samt et udendørs serveringsområde. Hegnsholdt søgte LAG støtte og modtog 140 t.kr. i 2023.

2024 – Ny Tolstrup:
Fællesområde og legeplads i Ny Tolstrup

Den lille landsby Ny Tolstrup har lavet en analyse, for at undersøge, hvad der skal til, for at tiltrække bosætning på den lange bane. Det har udmøntet sig et et projekt om et stort fællesområde, hvor der er plads til lokalt samvær, spisepladser og legeplads. Der er søgt og bevilliget 224 t.kr. til projektet fra LAG (mangler p.t. endelig godkendelse fra Landdistriktsstyrelsen)

2024 – Cykelklubben Viking:
Udvidelse af mountainbike-bane

Mountainbikeklubben Viking har igennem nogle år skabt et rekreativt område øst for Frederikssund, som er særligt egnet for mountain-bikers, men som også er til fri afbenyttelse for alle andre borgere, cykel-eller-ej. Klubben har søgt om etablering af 2 nye etaper af mountainbike-banen, og LAG Fjordlandet har bevilliget 275 t.kr. til projektet. (mangler p.t. endelig godkendelse fra Landdistriktsstyrelsen)

LAG Fjordlandet

En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU´s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG´er i hele EU. LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk – og årligt uddeler vi økonomisk støtte på 2.mill kr. til projekter, som opfylder vores krav om udvikling af landdistrikterne.

EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter