Cookies- og persondatapolitik

1. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette dokument skal hjælpe dig med at forstå vores persondatapolitik og give dig et samlet overblik over, hvordan LAG Fjordlandet indsamler, behandler og sikrer dine data. Når vi indsamler og behandler personlige oplysninger, overholder vi EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018. Ved spørgsmål til denne politik, eller ønske om indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret (og behandler) om dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte LAG Fjordlandet.
Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne give dig den bedste service, hvad enten du er kunde eller besøgende på vores website. Oplysningerne registreres og opbevares i løbende kundeforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i henhold til de beskrevne procedurer i dette dokument. Når der indsamles oplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Definitioner i dokumentet
I dette dokument omtales både “vi”, “os” og “LAG Fjordlandet“, som denne lokale aktionsgruppe, med foreningsadresse i Kirke Hyllinge. Når vi skriver: “du” eller “dig” refererer vi til dig som en eller flere tilknytninger til LAG Fjordlandet.
Ordet “Persondata” er i dokumentet identificeret ved oplysninger, som kan identificere dig eller din virksomhed, direkte eller indirekte.

LAG Fjordlandets juridiske oplysninger
LAG Fjordlandet
Nordmarksvej 19, Kirke Hylling
CVR-nr: 43 38 44 30
E-mail: info@lag-fjorldandet.dk
Telefon: +45 311 788 20

Seks principper om ansvarlighed, vi overholder, når vi indsamler og behandler persondata:
• Behandler dine oplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede
• Indsamler persondata til udtrykkeligt angivne og legitime formål
• Sørger for at indsamlede persondata er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet
• Indsamler konkrete, og om nødvendigt, ajourførte persondata
• Opbevarer persondata på en måde, så det ikke er muligt at identificeres de/den registrerede i et længere tidsrum, end hvad der er nødvendigt til det enkelte formål
• Persondata behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed – under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger

2. Anvendelsesområde og accept

Denne erklæring om beskyttelse af persondata er gældende for alle forretnings processer og for alle LAG Fjordlandets fysiske registre m.v.

3. Persondata som LAG Fjordlandet behandler personoplysninger

på ansøgere og medlemmer, som henvender sig til os via vores hjemmeside, telefonisk, e-mail eller kontakter os på anden vis.
Indhentning af persondata: Vi indhenter og opbevarer persondata, når du har en tilknytning til LAG Fjordlandet, enten som medlem eller som ansøger, som fx: Personer tilmeldt til vores nyhedsbrev, medlemmer af foreningen og projektansøgere.

Persondata som vi indhenter og behandler
URL på webshop/hjemmeside. IP-adresse, CVR-nr. og etableringsår, Virksomhedens juridiske navn, Adresse, postnr. og by, tlf. nr., kontaktpersons navn + e-mailadresse + tlf. nr. (direkte eller mobil) samt e-mailadresse til udsendelse af nyhedsbreve
LAG Fjordlandet som databehandler: Vi behandler ligeledes persondata på vegne af vores kunder, hvor kunden kontrollerer behandlingen. Dette kan fx være i forbindelse med flg. typer opgaver som udsendelse af nyhedsbreve (inkl. vedligehold af platform til formålet) og projekter.

4. Baggrund og formål med behandling af persondata

Behandlingen af persondata er nødvendig for at opfylde forpligtelser overfor medlemmer og projektansøgere. I den forbindelse kan vi have brug for forskellige oplysninger om dig som medlems-kontaktperson. Formålet med behandling af disse oplysninger er typisk: ud udsende nyhedsbreve, informere om ansøgningsdeadlines, generalforsamlinger eller andet relevant for foreningen.

5. Tilmelding til nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi dit fornavn og din e-mailadresse. Din e-mail videregives ikke til andre, medmindre du har givet samtykke hertil.

6. Underretning i tilfælde af brud på sikkerhed

Skulle vi blive udsat for indbrud, eller på anden vis blive udsat for brud på sikkerheden (digitalt eller fysisk indbrud på vores kontor eller IT-systemer) vil du blive informeret inden for 72 timer. Du vil i så fald også få oplyst hvilke af dine persondata, som er påvirket af indbruddet.

7. Oplysningspligt og sletning af persondata

Ved indmeldelse eller tilmelding med projektansøgning, godkender du indsamling af nødvendige persondata. Du kan til enhver tid få oplysninger om, hvilke persondata vi har registreret om dig og din virksomhed. Ligesom du til enhver tid ret til at få slettet de data, vi registreret om dig og din virksomhed. Ved rettelser, ændringer eller sletning af data kontakt os venligst (på skrift) via e-mail: info@lag-fjordlandet.dk