Søg LAG støttemidler

Når du er klar til at gå i gang med ansøgningen, kan du følge nedenstående procedure:

Online ansøgningsportalen: ”Tast Selv”.

 • Find linket til ansøgningsportalen, her til højre på siden
 • Du skal have et CVR nummer og medarbejder MIT ID, for at søge LAG Fjordlandet
 • Tryk på linket ”Log på med NemLog-in” og anvend det MitID, der henfører til det CVR-nummer du ansøger for
 • Hav din projektbeskrivelse klar, og følg systematikken i Tast Selv online ansøgningsskemaet.

Når du først er i gang, kan LAG Koordinatoren se din ansøgning, og hjælpe dig med at opdage evt. fejl eller mangler i ansøgningen. Dermed kan du løbende forbedre din ansøgning over den periode, du arbejder inde i Tast Selv. Vi har erfaring for, at mange først går i gang tæt på deadline – og dermed kan der opstå fejl, som ikke kan nå at rettes. Start derfor i god tid og brug den hjælp du kan få fra LAG Fjordlandets koordinator.

Online bilagsportal – en vigtig del af ansøgningen: ”Appendix”

Udover selve ansøgningen, som indtastes over flere sider i Tast Selv, er der krav om en række dokumenter, der understøtter din ansøgning. Dette materiale skal du uploade i Appendix, som du kan klikke videre til, fra Tast Selv (eller følge link herover).

LAG Fjordlandet anbefaler, at I tilføjer flg. bilag i Appendix:

For rammevilkårsprojekter:

 • En god projektplan, der dækker formål, den aktuelle “aktivitet” projektet skal udmønte sig i, målgrupper, perspektiver, tidsplan m.v.
 • Vedtægter
 • Årsregnskab for seneste regnskabsår
 • Budget for projektet (etableringsbudgettet fra Tast Selv kan anvendes)
 • Myndighedsgodkendelser (ikke nødvendige på ansøgningstidspunktet, men nødvendige senere i forløbet)
 • Lejekontrakter (f.eks. lokaleje)
 • Samarbejdsaftaler eller hensigtserklæringer, der støtter projektet
 • Tilbud på dét, der søges midler til. Forhør dig om EU reglerne for underhåndstilbud (hvis projektet koster over 600 t.kr. totalt)
 • Driftsbudget (i hovedtal 1-3 år frem).
 • De minimis erklæring (undersøg om det er nødvendigt)

For erhvervsprojekter:

 • En forretningsplan, der viser hvorfor projektet er innovativt, bæredygtigt eller nødvendigt – og som lever op til kriterierne i LAGs udviklingsstrategi, og dermed kan skabe vækst lokalt. Du har sikkert allerede beskrevet det meste i “Tast Selv”, og kan plukke herfra
 • Tidsplan. Vær realistisk. Ofte tager projekterne op til 2 år at færdiggøre
 • Vedtægter (hvis I fx er en forening, en fond eller lign, der vil skabe et erhvervsprojekt)
 • Årsregnskab for seneste regnskabsår
 • Budget for projektet (etableringsbudgettet fra Tast Selv kan anvendes)
 • Driftsbudget (hovedtal) for 1-3 år
 • Myndighedsgodkendelser (ikke nødvendige på ansøgningstidspunktet, men nødvendige senere i forløbet)
 • Lejekontrakter (lejeforhold der er vigtigt for projektet som helhed)
 • Samarbejdsaftaler eller hensigtserklæringer, der støtter projektet
 • Tilbud på dét, der søges midler til. Forhør dig om EU reglerne for underhåndstilbud (hvis projektet koster over 600 t.kr. totalt)
 • De minimis erklæring (vigtigt)

Når ansøgningsfristen er nået:

Når deadline for ansøgninger udløber, starter sagsbehandling af de indkomne ansøgninger. Der udfærdiges en sammenfattende indstilling til bestyrelsen på baggrund af din ansøgning og det ekstra materiale du har vedlagt som bilag. Bestyrelsen ser primært din ansøgning via dét, du har uploadet i Appendix – derfor er dit bilagsmateriale særligt vigtigt. Ca. 1 måned efter ansøgningsfristens udløb, modtager du besked fra bestyrelsen, hvorvidt dit projekt indstilles som et ”tilsagn” eller om du får et afslag i den pågældende ansøgningsrunde.

Tilsagn og afslag:

Har du fået tilsagn, vil alt materiale blive gennemgået igen og indsendt til legalitetskontrol i Plan- og Landdistriktsstyrelsens LAG-netværkscenter. Skulle der mangle bilagsmateriale, bliver du bedt om – med kort varsel – at eftersende dette. I perioden frem til legalitetskontrollen er gennemført må du starte på at gennemføre dit projekt “for egen regning og risiko”. Først når du via Tast Selv modtager den endelige godkendelse, kan du betragte dit tilsagn som endeligt.

Hvis du modtager et afslag, og du gerne vil søge igen, kan du ikke anvende eller rette i den allerede eksisterende online ansøgning, men skal starte forfra med en helt ny ansøgning i Tast Selv.

Ansøgningsportalen

Klik ind på ansøgningsportalen og tast selv

Ansøgningsportalen

Eksempel på ansøgningsskema

Har du brug for at se hvordan ansøgningsskemaet kan se ud? Klik på nedenstående link og se et eksempel.

Klik her og se eksempel

Brugervejledning og videoguides

Procedurebeskrivelse

Vedr. behandling og indstilling af indkomne ansøgninger

Læs eller download

LAG Fjordlandet

En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU’s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG’er i hele EU. LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk. LAG Fjordlandet uddeler hvert år 2 mio. kr. i økonomisk støtte til erhvervs- og rammevilkårsprojekter, som falder ind under den vedtagne udviklingsstrategi for LAG Fjordlandet (som du kan finde under “før du søger”).

EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter