Vedtægter for LAG Fjordlandet

Vedtægt for LAG Fjordlandet

Klik her for vedtægter

LAG Fjordlandet

En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU´s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG´er i hele EU. LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk – og årligt uddeler vi økonomisk støtte på 2.mill kr. til projekter, som opfylder vores krav om udvikling af landdistrikterne.

EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Kontakt din lokale LAG koordinator

Hvis du vil være sikker på at dit projekt falder indenfor rammerne i LAG. Læs udviklingsstrategien, som findes her til højre på siden.

Start din proces i god tid, så du har mulighed for at få sparring omkring dit projekt, og om ansøgningsforløbet.

Frister for de næste 2 ansøgningsrunder fremgår her på siden (og forsiden) – for sent modtagne ansøgninger afvises. Dog har du altid mulighed for at søge igen til næst ansøgningsfrist.

Tjek vejledningen her til højre, for tips og retningslinjer ift. ansøgningen

Charlotte Schwartzlose

cns@lag-fjordlandet.dk

tlf.: 31 17 88 20