Persondatapolitik – LAG Fjordlandet

Indledning

Denne persondatapolitik gælder for medlemmer af LAG Fjordlandet (herefter benævnt ”LAG’en”).

Formålene og retsgrundlag

LAG’en indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål for medlemmer af LAG’en. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, f.eks. skatte- og regnskabslovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare i forhold til vores forpligtelser til det offentlige.

LAG’en behandler alene dine personoplysninger med henblik på at kunne kontakte og administrere LAG’ens medlemmer i henhold til vedtægterne.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. litra a, der betyder, at du som medlem har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

LAG’en behandler følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Kontaktinformationer

Opbevaring af dine personoplysninger

Medlemsoplysninger opbevares som udgangspunkt så længe medlemskabet er aktivt. Oplysningerne kan derefter blive opbevaret i op til 3 år af hensyn til at kunne opklare eventuelle uklarheder om medlemskabets varighed.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke længere være medlem af LAG’en.

Den registreredes rettigheder:

I forbindelse med behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

  • Retten til indsigt i dine personoplysninger.
  • Retten til at få berigtiget urigtige oplysninger.
  • Retten til at få slettet oplysninger om dig (retten til at blive glemt).

Du kan se alle dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig

LAG’en er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til LAG’en.

Vores kontaktoplysninger er:

LAG Fjordlandet

CVR nr. 43 38 44 30

Hjemmeside: lag-fjordlandet.dk

Mail: info@lag-fjordlandet.dk

Tlf: +45 26 71 32 54

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Klagen kan sendes til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Opdateret 10. november 2022