Arrangementer 2023

Bestyrelsen indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

i LAG Fjordlandet den 20. april 2023, 19.00-21.00

STED: Sønderby Kultur- og Bryghus, Skovvejen 4a, Sønderby, 4050 Skibby

Programmet for aftenen

19.00 Ankomst til en lille lokal øl fra Sønderby Bryghus og snacks

19.15 Velkomst ved bestyrelsen for LAG Fjordlandet og en lille fortælling om Sønderby Kultur- og Bryghus

19.30 Generalforsamling i LAG Fjordlandet

20.30 Mød iværksættere fra Lejre, som fik LAG midler i den tidligere LAG, mød Lene Kierkegaard fra Havsmosegaard Cider & Øl, Henrik Hammer fra Hammer & Son, Kristian Emborg fra Spor 3 – små korte fortællinger med tid til spørgsmål og refleksion fra alle gæster – en slags Q&A

21.00 Opsamling, tak for i aften og godnat

Dagsorden efter vores vedtægter:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Valg af stemmetællere.

4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forperson.

9) Valg af revisor.

10) Eventuelt.

 Har du et forslag til generalforsamlingen skal det være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling og det skal være skriftligt. Forslag sendes til info@lag-fjordlandet.dk

Indkaldelse indsat her på hjemmesiden 30.03.23