Velkommen til LAG Fjordlandet

Din Lokale Aktionsgruppe i
Lejre og Frederikssund

Vi glæder os til et samarbejde eller en henvendelse
kontakt os her:
info@lag-fjordlandet.dk

En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU´s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG´er i hele EU. LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk – og årligt uddeler vi økonomisk støtte på 2.mill kr. til projekter, som opfylder vores krav om udvikling af landdistrikterne.

VI SØGER

Koordinator for LAG Fjordlandet

Udvikling i Lejre og Fr. Sund landdistrikterne – er DU vores nye projektkoordinator?

LAG Fjordlandet er en nyetableret lokal aktionsgruppe aka forening med formålet at skabe udvikling i landdistriktet vha. EU-midler, innovative ideer, bæredygtig udvikling og partnerskaber i Lejre og Fr. sund kommuner. Du er vores ansatte, som skal sørge for at leve bestyrelsens visioner ud i en praktisk virkelighed, hvor vi årligt skal uddele midler til lokale projekter.

Om jobbet:

Den nyetablerede aktionsgruppes administrative og kommunikative fundament skal etableres og dine primære arbejdsopgave er at bistå og vejlede ansøgere med at få udarbejdet ansøgninger og få indhentet og vedlagt relevant materiale til ansøgningerne.

Du er udadvendt, imødekommende og struktureret.

Du er ansvarlig for gennemførelse og koordinering af ansøgningsprocesserne, samt opfølgning på de enkelte projekter.

Du bistår bestyrelsen i det løbende arbejde og forberedelse af bestyrelsesmøder og behandling af ansøgninger.

Det er din opgave at varetage daglige sekretariatsfunktioner såsom administration, bogføring, opdatering af SoMe, hjemmeside, medlemskartotek, nyhedsbreve mv.

Du referer i dagligdagen til LAG Fjordlandets forretningsudvalg.

Kvalifikationer:

Jobbet indebærer, at du besidder evner og kompetencer til at rådgive ansøgere, både ift. udfyldning af ansøgning til LAG Fjordlandet, men også i at rådgive ansøgere bredt ift. fundraising, drift og udvikling. Du er en engageret og erfaren projektleder. EN LAG ansøgningsproces kræver udarbejdelse af business cases, projektgrundlag, finansieringsplaner samt dokumenterede evner til at gennemføre selve projektet. Du er bekendt med metodisk opfølgning på de støttede ansøgninger ift. projektøkonomi og opnåede mål. Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring med offentlig tilskudsadministration og grundlaget herfor. Endelig er et godt kendskab til det lokale erhvervslivs sammensætning, brancher, netværk er klar fordel.

LAG’en er en offentlig tilskudsordning  under Kirkeministeriet (tidl. Indenrigsministeriet) og baseret på en EU-forordning. Du skal derfor have kendskab til de relevante EU- og offentligretlige tilskudsregler og mod på at sætte dig grundigt ind i de specifikke områder.

Arbejdstid:

Stillingen er 32 timer, med væsentlig fleksibilitet i forhold til arbejdstider og arbejdssted samt mobilitet i forhold til møder og aktiviteter i landdistriktet.

Arbejdssted:

Det er endnu ikke fastlagt, hvor sekretariatet skal have adresse, men det forventes at være i Lejre eller Frederikssund Kommune.

Tiltrædelse og varighed:

Tiltrædelse forventes at være 1. Maj eller 1. Juni 2023.

Tilskudsperioden for LAG Fjordlandet løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2027 og stillingen vil derfor være tidsbegrænset med udløb 31. december 2027.

Løn:

Løn efter aftale og kvalifikationer.

Mere information:

Du kan få mere information om stillingen ved at kontakte formand Trine Krebs, info@lag-fjordlandet.dk, tlf.  26 71 32 54.

Ansøgning og frist:

For ansøgning klik her 

Fristen er 4. april 2023

Bliver du inviteret til jobinterview bliver disse afholdt onsdag d. 19.04.23 kl. 9-13 samt torsdag d. 20.04.23 kl. 16-18 i landdistriktet.

Arrangementer 2023

20. april 2023
KL. 19.00-21.00

Sæt kryds i kalenderen – mere information følger.